ZEISS Slovenija

Pravno obvestilo

Pravni poduk

Podatki, objavljeni pod domenami ZEISS lahko vsebujejo omembe proizvodov in storitev, ki niso bili oglaševani ali, ki niso na voljo v vaši državi. Taki podatki ne pomenijo, da ZEISS namerava ponuditi te proizvode ali storitve v vaši državi v prihodnosti. Po potrebi lahko stopite v stik z našo regionalno prodajno organizacijo, ki vam bo z veseljem ponudila vse podatke o dostopnosti teh proizvodov in storitev. Predstavitev proizvodov in storitev na naši spletni strani ne pomeni zavezujoče prodajne ponudbe.

V primeru, da ponuja brezplačno programsko opremo, ki jo je moč naložiti s spletnih strani, ZEISS ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi bila posledica prenosa ali uporabe te programske opreme. Prenos in uporaba programske opreme se izvedeta izključno na tveganje stranke in brez kakršnekoli odgovornosti ali garancije, razen v primeru hude malomarnosti s strani ZEISS.

Na nekaterih mestih omenjamo in posredujemo povezave na spletne strani tretjih oseb. To storimo le, če smo povsem prepričani o resnosti dotičnega ponudnika. Vendar pa ZEISS ni odgovoren za zaščito podatkov ali vsebine na teh spletnih straneh zavrača kakršnokoli odgovornost v tem smislu.

ZEISS je lastnik in si pridržuje vse pravice, vezane na vsebino in izgled svojih spletnih strani. Intelektualna lastnina na naših spletnih straneh in naše blagovne znamke so zaščiteni. Besedila, slike in grafike na naših spletnih straneh ter njihova postavitev, itd., pa tudi animacije in programska oprema so podvrženi zakonodaji o avtorskih pravicah in drugi zaščitni zakonodaji. Reprodukcija, upodabljanje ali prikazovanje celote ali delov le - teh so torej prepovedani brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja. Ta spletna stran ne posreduje nobene licence za uporabo intelektualne lastnine. ZEISS si pridržuje pravico do sprememb, umika ali zaprtja spletnih strani ob kateremkoli času in brez vnaprejšnjega obvestila.

Kljub previdnemu izboru vsebine za našo spletno stran ne prevzemamo nobene odgovornosti za njeno pravilnost, natančnost, celovitost ali nemoten dostop do le-te. V takšni meri, kot je to zakonsko dopustno, ne prevzemamo nobene odgovornosti za neposredno ali posredno škodo, vključno z izgubo zaslužka, ki bi izvirali iz uporabe naše spletne strani ali v povezavi s podatki, ki so na voljo na spletni strani. Pridržujemo si pravico do spremembe ali dopolnitve podatkov na spletni strani ob kateremkoli času.

 

© Carl Zeiss AG

Splošni pogoji

 • General Terms and Conditions of Purchase (Germany)

  Strani: 3
  Velikost datoteke: 149 KB
 • Splošni prodajni pogoji

  Strani: 3
  Velikost datoteke: 106 KB
 • Splošni pogoji za pogodbe o servisiranju

  Strani: 3
  Velikost datoteke: 99 KB
 • General Terms and Conditions for Repair Contracts Slowenia

  Strani: 2
  Velikost datoteke: 95 KB
 • Code of Conduct EN

  Strani: 40
  Velikost datoteke: 2 MB
 • General Terms and Conditions of the ZEISS Learning Platform

  Strani: 103
  Velikost datoteke: 1 MB