Politika zasebnosti podatkov

Zahvaljujemo se vam za zanimanje za naše podjetje in željo, da bi postali del ekipe ZEISS. Menimo, da je pomembno, da vas obvestimo o tem, kako bomo v okviru vaše prijave ravnali z vašimi osebnimi podatki.

Za pošiljanje prijav ali vprašanj uporabljajte samo zasebne e-poštne naslove.

Upravljavec in namen obdelave podatkov

Običajni postopek pošiljanja prijav

Z registracijo in pošiljanjem prijave na naš portal za prijave ZEISS nam dajete na voljo svoje osebne podatke in soglašate z obdelavo teh informacij v okviru prijave. Prav tako imate možnost dati ločeno soglasje za vključitev vaših podatkov v bazo kandidatov (glejte spodaj).

Vaši podatki bodo uporabljeni le za namene zapolnitve določenega delovnega mesta v skupini podjetij ZEISS. Upravljalvec zbiranja in obdelave podatkov v smislu Splošne uredbe o obdelavi podatkov je družba ZEISS, ki je odgovorna za razpis za delovno mesto oz. sprejemanje spontanih prijav. Za podrobnejše informacije o posameznem gospodarskem subjektu ZEISS si oglejte spletno stran recruiting .oberkochen @zeiss .com. Podatke, ki ste jih navedli na portalu za prijave ZEISS, lahko kadar koli pregledate, posodobite in dopolnite.


Spontana prijava

Če v naš sistem za upravljanje kandidatov pošljete spontano prijavo, se vaši podatki posredujejo ustreznemu podjetju ZEISS, ki ustreza vašemu naboru spretnosti.

Baza kandidatov

Če ste soglašali, da se podatki v zvezi z vašo prijavo lahko posredujejo, lahko vaš profil posredujemo naprej, saj bi morda lahko bil zanimiv tudi za zapolnitev prostih delovnih mest v drugih podjetjih ZEISS. Posledično so vaši podatki na voljo podjetjem ZEISS, ki sodelujejo v postopku prijave, ta podjetja pa se lahko obrnejo na vas, če jih zanima vaš profil.

Aktivno pridobivanje virov

Če so nam informacije v vašem profilu zanimive in smo vas kontaktirali preko kariernih portalov ali podobnih strani, v prvi fazi naveženo stik z vami prek zadevnega družabnega omrežja. Če se strinjate, bomo podatke, ki smo jih zbrali iz družbenega omrežja, vključili v naš portal za prijave in vam nato poslali povezavo, da boste lahko s prilagojenim dostopom dopolnili svoj profil in se strinjali z vašo vključitvijo v našo bazo kandidatov. Ko zberemo vaše podatke iz družbenega omrežja, vas vključimo v naš običajni postopek prijave (glejte zgoraj).


Priporočilo

Če imate zanimiv profil, vas je morda že priporočil eden od naših zaposlenih podjetja ZEISS. V tem primeru vaše podatke najprej zbira osebje podjetja ZEISS, tako da vam lahko naš sistem nato pošlje avtomatizirano elektronsko sporočilo z informacijami in povezavo do profila delovnega mesta. Če vas delovno mesto zanima, lahko sledite običajnemu postopku prijave. Če vas ne zanima in ne odgovorite na e-pošto, bomo vaše kontaktne podatke izbrisali iz našega sistema po največ dveh mesecih. Tako imate dovolj časa, da prilagodite svoj profil za ustrezno delovno mesto ali pa podatke, ki smo jih že zbrali, uporabite za druga zanimiva prosta delovna mesta. Na zahtevo seveda lahko vaše podatke izbrišemo tudi pred koncem dvomesečnega obdobja.


Vrsta podatkov

Med postopkom prijave bomo obdelali podatke, ki nam jih posredujete v svoji prijavi. Ti podatki vključujejo zlasti:

  • identifikacijske podatke (priimek, ime, davčna številka itd.)
  • kontaktne podatke (e-poštni naslov, telefonska številka itd.)
  • podatke o vaših osebnih preferencami (vaši všečki, zanimanja itd.)
  • podatke o izobrazbi in karieri (šola/univerza, ki ste jo obiskovali, zgodovina kariere)
  • druge ustrezne podatke (potrdila, vaša fotografija itd.)

Pravna podlaga in pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki

Vaši podatki se zbirajo za zgoraj opisane namene (ustrezni razlogi za zaposlitev pri podjetju ZEISS). Ker ZEISS zaposluje novo osebje iz različnih držav, je pravna podlaga za zakonito obdelavo osebnih podatkov zelo raznolika. Dodatne informacije o določeni nacionalni zakonodaji (na primer o pravicah posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov) in splošne informacije o obdelavi podatkov pri ZEISS boste našli na naši spletni strani na naslovu https://www.zeiss.com/data-protection.

Če se vaši podatki obdelujejo na podlagi privolitve, ki ste jo dali, lahko po lastni presoji kadar koli prekličete svojo privolitev z učinkom za naprej tako, da obiščete portal za prijave ZEISS ali pošljete sporočilo po e-pošti na naslov recruiting .oberkochen @zeiss .com. Ta preklic ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov do trenutka preklica.

Prejemniki podatkov in lokacija obdelave podatkov

Skupina ZEISS zagotavlja, da tretje osebe, ki denimo delujejo v imenu družbe ZEISS in so pooblaščeni za dostop do teh podatkov, spoštujejo pravice in obveznosti, opredeljene v tej Politiki zasebnosti podatkov. ZEISS in njegovi ponudniki storitev vedno obdelujejo podatke na strežnikih v Evropski uniji. V izjemnih primerih se lahko podatki v obsegu, ki ga dovoljuje zakon, obdelujejo tudi v državah zunaj Evrope (tretje države).

Družba ZEISS pri posredovanju podatkov znotraj skupine ZEISS, prenosu podatkov tretjim osebam (denimo v skladu s protiteroristično zakonodajo) ali prenosu podatkov v tujino in obdelavi podatkov prek zunanjih partnerjev upošteva veljavne zakone o varstvu podatkov in take aktivnosti kar najbolje zaščiti s pomočjo dostopnih sredstev za varstvo podatkov, vključno s pogodbami o obdelavi podatkov, standardnimi pogodbenimi klavzulami EU in mednarodnimi konvencijami. Če lokalne zahteve v tujini ne ustrezajo stopnji zaščite, ki jo zagotavlja Listina EU o temeljnih pravicah, si družba ZEISS prizadeva, da bo tveganja pri obdelavi podatkov ohranjala na čim nižji ravni z ustreznimi ukrepi.

Brisanje podatkov

Po zakonu smo zavezani, da vaše podatke v zvezi s postopkom prijave arhiviramo šest mesecev. Če vam ne moremo ponuditi delovnega mesta, a se kljub temu strinjate z vključitvijo v bazo kandidatov, vaše podatke izbrišemo najpozneje v dveh letih po zavrtnitvi vaše prijave. Po šestih mesecih lahko svoje podatke kadar koli izbrišete tudi na portalu za prijave ZEISS ali tako, da pošljete e-pošto na naslov recruiting .oberkochen @zeiss .com. Če se ne strinjate s hrambo vaših podatkov, jih izbrišemo takoj, ko zapolnimo prosto delovno mesto in/ali v roku šestih mesecev. Če ste podali soglasje za hrambo svojih podatkov, te podatke vključimo v kadrovske administrativne procese, ki jih izvajamo v okviru omejitev, določenih z zakonom.

Varnost podatkov

Družba ZEISS upošteva korporativne direktive, ki veljajo po vsem svetu, da zagotavlja varnost in zaupnost podatkov, veljajo pa tudi predpisi o zasebnosti podatkov v državah, v katerih ima določeno podjetje ZEISS svoj sedež. Poleg tega se vsak ponudnik storitev, ki obdeluje vaše osebne podatke v imenu družbe ZEISS, zavezuje, da bo zagotavljal zaupnost in uporabljal enake stroge varnostne ukrepe kot družba ZEISS. Tehnično podporo za naš sistem za upravljanje kandidatov zagotavlja ponudnik informacijskih storitev v Nemčiji, ki smo ga izbrali na podlagi zakonosko zahtevanih parametrov in za katerega prav tako veljajo zakonske zahteve glede zasebnosti podatkov.


Obvestila o prostih delovnih mestih

Če vklopite obvestila o prostih delovnih mestih, shranimo samo potrebne podatke (e-poštni naslov in merila za izbor). Sodelovanje pri prejemanju obvestil o prostih delovnih mestih lahko kadar koli prekličete. V tem primeru vaše podatke nemudoma izbrišemo.

Kontaktni podatki

Če imate kakršna koli vprašanja o zasebnosti podatkov, nam pošljite sporočilo na e-poštni naslov datap rivacy @zeiss .com. Vsa vprašanja v zvezi s postopkom prijave pošljite na recruiting .oberkochen @zeiss .com.

Različica

Če pride do pomembnih sprememb v načinu obdelave vaših podatkov, vas bomo o tem nemudoma obvestili. Ta politika zasebnosti podatkov velja od septembra 2021.