Pravno obvestilo

To pravno obvestilo velja za to spletišče in domene. Ne velja za spletišče in domene podjetij ZEISS, ki so, na primer, spremenila pravne informacije zaradi nacionalne zakonodaje. Zato upoštevajte pravna obvestila na vseh spletiščih ZEISS, ki jih obiščete, ali v vseh programih, ki jih uporabljate.

V nekaterih primerih lahko spletišča ZEISS vsebujejo povezave do spletišč tretjih podjetij, ki niso ZEISS in za katere ta pravna obvestila ne veljajo.

Informacije, objavljene pod domeno ZEISS, lahko vsebujejo sklicevanja na izdelke in storitve, ki niso bilo oglaševani v vaši držali ali za vašo državo niso na voljo. Tovrstne informacije ne pomenijo, da namerava družba ZEISS te izdelke ali storitve pozneje nuditi v vaši državi. Po potrebi se lahko obrnete na našo regionalno prodajno organizacijo, ki vam bo z veseljem posredovala informacije o razpoložljivosti teh izdelkov in storitev. Predstavitev izdelkov in storitev na našem spletišču ne pomeni zavezujoče prodajne ponudbe.

Če je programska oprema na voljo za brezplačen prenos, družba ZEISS ne prevzema odgovornosti za kakršno koli škodo, ki je posledica prenosa ali uporabe programske opreme. Prenos ali uporaba programske opreme poteka izključno na uporabnikovo lastno odgovornost in brez kakršne koli odgovornosti ali jamstva, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ZEISS.

Na številnih mestih omenjamo in navajamo povezave do spletišč tretjih oseb. To počnemo le, če smo povsem prepričani o resnosti zadevnega ponudnika. Kljub temu pa družba ZEISS ni odgovorna za določbe o varstvu podatkov ali vsebino teh spletišč in v zvezi s tem ne prevzema nobene odgovornosti.

Družba ZEISS ima in si pridržuje vse pravice do vsebine in strukture svojih spletišč. Intelektualne lastnina, vsebovana na naših spletiščih, in naše blagovne znamke so zaščitene. Besedilo, slike in grafični prikazi na naših spletiščih, njihova struktura in podobno ter animacije in programska oprema so predmet avtorskega prava in druge zaščitne zakonodaje. Reproduciranje, razmnoževanje ali dajanje na voljo celotne vsebine ali njenih delov je prepovedano, razen če je bilo predhodno pridobljeno naše pisno dovoljenje. To spletišče ne podeljuje nobene licence za uporabo intelektualne lastnine. Družba ZEISS si pridržuje pravico, da lahko kadar koli brez predhodnega obvestila spremeni, začasno ukine ali zapre spletišča.

Kljub skrbni pripravi vsebin na našem spletišču ne prevzemamo odgovornosti za njihovo pravilnost, točnost, popolnost ali za nemoten dostop do njih. Če je to zakonsko dovoljeno, ne prevzemamo nobene odgovornosti za neposredno ali posredno škodo, vključno z izgubo dobička, ki bi nastala zaradi uporabe našega spletišča ali v povezavi z informacijami, ki so na voljo na spletišču. Pridržujemo si pravico, da lahko kadar koli spremenimo ali dopolnimo navedene informacije.


© Carl Zeiss AG – Nazadnje spremenjeno: april 2016