Pravila obnašanja družbe ZEISS

Pomen za ZEISS in poslovne partnerje

ZEISS si prizadeva zagotoviti optimalno učinkovitost in izpolniti najvišje zahteve, ne samo na ravni tehnologije, ampak tudi glede skladnosti z veljavnimi pravili.

Za družbo ZEISS je spoštovanje zakonov, ki veljajo v državah, kjer družba posluje, nekaj samoumevnega.

Tega načela se ZEISS drži zlasti pri ravnanju s konkurenco in na področju korupcije ter podkupovanja.

Poleg tega daje ZEISS velik pomen pravičnemu ravnanju s svojimi zaposlenimi in poslovnimi partnerji.

Družba ZEISS je te standarde prvič opredelila leta 2007.

Najsodobnejša različica pravil obnašanja družbe ZEISS je na voljo v razdelku »Prenosi«.

Pravila obnašanja družbe ZEISS podpira podroben sistem za zagotavljanje skladnosti, s katerim se redno preverja spoštovanje pravil v družbi.

V družbi ZEISS smo prepričani, da je dosledno spoštovanje zakonov neločljivo povezano s trajnostnim poslovnim uspehom družbe in njenih poslovnih partnerjev.

Zato ZEISS pričakuje, da njeni poslovni partnerji z njo sodelujejo v skladu s pravili obnašanja, to se pravi, da jih uveljavljajo pri poslovanju z družbo.